Splošni Pogoji

Rezervacije

Ta sporazum o splošnih pogojih za nastanitev zacne veljati, ko dobimo zavezujoco rezervacijo za vaš prihod.
Rezervacijo lahko naredite po telefonu, faksu, pošti ali prek našega spletnega sistema za rezervacije.
Rezervacijo potrdite s kreditno kartico ali z vnaprejšnjim placilom. Zacasne rezervacije veljajo 5 dni.

Prihod

Rezervacija velja od 12 ure na dan prihoda in do 12 ure na dan odhoda.
Gostje lahko uporabljajo parkirišce brez doplacila.

Placilo

Racun za nastanitev lahko poravnate z gotovino ali s kreditno kartico.
Ce odidete pred predvidenim datumom odhoda, posebne in promocijske ponudbe ne veljajo.

Cene

Cene za nastanitev vsebujejo DDV.
Cena za nastanitev ne vkljucuje pijace, hrane, mednarodni telefoniranja, pranja in varstva otrok.

Hotel Vodisek si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev brez predhodnega obvestila glede na letni čas in posebne dogodke.

Turisticna taksa

Cena za nastanitev se poviša za znesek turisticne takse. Turisticno takso je treba poravnati za vse dni nastanitve.

Odpoved

Ce bi želeli prestaviti datum rezervacije, vam tega ne bomo zaracunali, ce bo le novi termin na voljo.
Ce predcasno odidete, obdržimo polog za vsako odpovedano noc.
Vsaka odpoved rezervacije mora biti v pisni obliki in zacne veljati, ko jo prejme lastnik hotela.
Predlagamo vam, da se odlocite za zavarovanje, ki krije izgube pologov, ki se ne vracajo.

Hišni ljubljencki

Ce želite s sabo pripeljati hišne ljubljencke, morate od vodstva Hotela Vodišek pred prihodom dobiti privolitev.

Kajenje

V Hotelu Vodišek kajenje ni dovoljeno. Kadite lahko zunaj.

Pravica do zavrnitve

Pridržujemo si pravico do zavrnitve rezervacije in v posebnih okolišcinah pravico do preklica, prilagoditve ali spreminjanja vašega aranžmaja. Ce moramo rezervacijo preklicati, prilagoditi ali spremeniti, se bomo po najboljših moceh potrudili, da bomo ponudili alternativni termin. Ce naše alternativne ponudbe ne boste sprejeli, vam bomo vrnili ves položen denar.

Število gostov

Lastnik si pridržuje pravico, da prepove vstop ali odslovi celo skupino, ce število oseb presega število, doloceno v sporazumu.

Izguba in poškodba lastnine gostov

Žal ne moremo odgovarjati za izgubljeno ali poškodovano lastnino ali za poškodbe, ki ste jih vi ali kdo iz vaše družbe utrpeli med nastanitvijo na naši posesti.
Denar in vredne predmete lahko hranite na recepciji.

Pritožbe

Ce v sobi pride do kakšnih okvar, mora gost o tem nemudoma obvestiti lastnika ali upravitelja hotela ter lastniku ali upravitelju dovoliti, da v doglednem casu odpravi težavo. Ce gost tega ne upošteva, nima pravice do spremembe trajanja nastanitve.

Dostop in pravica vstopa

Pridržujemo si pravico, da vstopimo v sobo v primernem casu in iz upravicljivih razlogov.
Lastnik posesti in vzdrževalci lahko iz upravicljivih razlogov, še posebej zaradi nujnih vzdrževalnih del in pregleda, vstopijo v sobo.

Spremembe ali odpoved s strani lastnika

Lastnik ima pravico, da spremeni ali odpove to pogodbo kadar koli za kakršen koli primer, ce je to potrebno zaradi višje sile ali cesar koli drugega, na kar lastnik nima vpliva. V tem primeru lastnik vrne ves denar, ki ste ga že položili. Lastnikova odgovornost je omejena na vrnitev pologa. Lastnik ni odgovoren
za kakršno koli drugo škodo.

Republik Slowenien - Koper, 31.01.2023

Hotel Vodišek